KONTAKT

sídlo spoločnosti

T-International s.r.o.

Partizánska 2900/32
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 36443417
DIČ: 2020022246
IČ DPH: SK2020022246

Spoločnosť je zapísaná v ORSR na OS Prešov, odd. Sro, vl.č.10040/P

centrálny sklad

NaturMedic
Na Podskalku 2577

066 01 Humenné
Slovenská republika

bankové spojenie

VÚB a.s.
Číslo účtu: 1161999251/0200
IBAN: SK74 0200 0000 0011 6199 9251
SWIFT: SUBASKBX

Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 5079818683/0900
IBAN: SK93 0900 0000 0050 7981 8683
SWIFT: GIBASKBX

Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2100887322 / 8330
IBAN: SK85 8330 0000 0021 0088 7322
SWIFT: FIOZSKBAXXX

orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Konštantínova 6
080 01 Prešov 1, Slovenská republika

Zákaznícka linka

+421 903 734 606
info@naturmedic.sk

Veľkoobchod

+421 57 762 5934
velkoobchod@naturmedic.sk

Technická podpora

+421 57 768 5616
support@naturmedic.sk

sídlo spoločnosti

T-International s.r.o.

Partizánska 2900/32
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 36443417
DIČ: 2020022246

IČ DPH: SK2020022246

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 10040/P

centrálny sklad

NaturMedic
Na Podskalku 2577

066 01 Humenné
Slovenská republika

Zákaznícka linka
+421 903 734 606

info@naturmedic.sk

Veľkoobchod
+421 57 762 5934

velkoobchod@naturmedic.sk

Technická podpora
+421 57 768 5616
support@naturmedic.sk

bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa
Názov účtu: T-International s.r.o.
Číslo účtu: 5079818683/0900
IBAN: SK93 0900 0000 0050 7981 8683
BIC: GIBASKBX

VÚB banka a.s.
Názov účtu: T-International s.r.o.
Číslo účtu: 1161999251/0200
IBAN: SK74 0200 0000 0011 6199 9251
BIC: SUBASKBX

FIO Banka a.s.
Názov účtu: T-International s.r.o.
Číslo účtu: 2100887322 / 8330
IBAN: SK85 8330 0000 0021 0088 7322
BIC: FIOZSKBAXXX

orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Konštantínova 6
080 01 Prešov 1, Slovenská republika