Články

Prečo užívať lipozomálny vitamín C? Lekár radí

článok

PREČO UŽÍVAŤ LIPOZOMÁLNY VITAMÍN C? LEKÁR RADÍ

Publikované dňa: 12.04.2021 | Dĺžka čítania: 10 min.

Vitamíny sú prírodné esenciálne látky nevyhnutné pre správnu funkciu organizmu, ktoré si však ľudské telo v potrebnom množstve nedokáže samo vytvárať, a tak ich musíme príjmať v potrave. Ich najdôležitejšou funkciou je ovplyvňovanie rôznych metabolických dejov, kde pôsobia ako koenzýmy, čím urýchľujú či vôbec umožňujú priebeh rekacií súvisiacich napr. so zrážaním krvi, videním, správnym hospodárením s minerálmi alebo správnym fungovaním kostí a kože. Veľmi zaujímavou je schopnosť vitamínov pôsobiť ako antioxidanty – brániť poškodzovaniu buniek voľnými radikálmi a oxidačným stresom, ktoré vedú k starnutiu buniek. Azda najvýznamnejším antioxidantom a najznámejším vitamínom je kyselina askorbová – vitamín C.

Úloha vitamínu C
Vitamín C dokáže vďaka svojej schopnosti existovať v dvoch navzájom vratných formách nielen ako silný antioxidant, ale plní aj množstvo iných významných úloh v tele – podieľa sa na tvorbe krviniek, kolagénu, pohlavných hormónov, ovplyvňuje vstrebávanie železa, urýchľuje odbúravanie cudzorodých látok a podporuje imunitu. Keďže ľudské telo si ho vôbec nedokáže vytvárať, sme odkázaní na jeho príjem z ovocia ako napr. šípky, ríbezle, paradajky, citrusy či zeleniny, obzvlášť zo zemiakov a kapusty. Avšak, kuchynskou úpravou sa obsah vitamínu C znižuje priemerne o 30% [1]. Predovšetkým v zimných mesiacoch, keď prirodzený príjem sezónnej čerstvej surovej zeleniny klesá a súčasne rastie jeho potreba v období viróz a prechladnutí, je optimálne dopĺňať potrebný vitamín C vo forme výživových doplnkov.

Vstrebateľnosť
Odporúčaná denná dávka vitamínu C pre dospelých sa uvádza v rozmedzí 70-100mg, u fajčiarov sa zvyšuje o 60-100%, zvýšený prísun je nevyhnutný aj v období infekcie, hojenia rán, rekonvalescencie, pri zvýšenej psychickej záťaži, pri užívaní antikoncepcie a kortikoidov, ale aj v tehotenstve [2]. Vedeli ste, že len časť takto prijatého vitamínu C sa v tele vstrebe do krvi a ďalej do buniek? Je to spôsobené charakterom ,,putovania“ kyseliny askorbovej v tele. Po užití bežných perorálnych prípravkov v kryštalickej forme či roztoku vitamínu C je jeho vstrebávanie v čreve limitované obmedzenou kapacitou transportérov v črevnej stene a zvyšok sa vylúči stolicou, navyše sú tieto formy menej stabilné a náchylnejšie k rozpadu hlavne pri prítomnosti iónov kovov [3]. Z dostupných zdrojov je známe, že po užití napr. tabletky s 1000 mg obsahom klasického Céčka sa až 80% vylúči bez toho, aby ho bol organizmus schopný zužitkovať. [4]

Výhodným a elegantným riešením, ako zabrániť skorému rozpadu vitamínu C v tráviacom trakte, do určitej miery ho ochrániť pred pôsobením žalúdočnej kyseliny, spomaliť jeho uvoľňovanie, zvýšiť jeho vstrebávanie a pritom dodať telu množstvo, ktoré skutočne potrebuje, je využitie tzv. lipozomálnych foriem vitamínu C.

Lipozomálna nanotechnológia
Lipozomálna forma liečiva predstavuje špeciálnu nanotechnológiu, ktorá pre náročnosť svojej prípravy, bola od roku 1995 dlho takmer výhradne používaná na podávanie liekov pre onkologických pacientov. [5] Až v posledných rokoch sa táto evolučná technológia stala dostupnou aj pre bežne podávané látky. Samotná technológia spočíva v tvorbe lipozómov. Tie si môžeme predstaviť ako drobné mikroskopické bublinky, ktoré majú vnútri dutinku s obsahom účinnej látky, napr. vitamínu C a zvonku sú obalené tukovou vrstvičkou prírodných fosfolipidov, napr. lecitínu. Táto vrstvička má rovnaké zloženie ako naše vlastné bunkové membrány, ktoré máme na povrchu svojich buniek, čo umožňuje, že lipozóm dokáže splynúť s membránou, vylúčiť vo vnútri uložený vitamín C do bunky, a teda sa omnoho efektívnejšie vstrebať. Lipozomálny vitamín C je navyše vďaka svojmu špeciálnemu obalu lepšie chránený pred rozpadom, čo mu umožňuje zostať v tráviacom trakte vo vyššej koncentrácii dlhšie dostupný pre vstrebávanie, bez toho, aby sme potrebovali užiť denne viacero dávok [6].

Viacero štúdií dokazuje, že v porovnaní s klasickým perorálnym nelipozomálnym vitamínom C dokáže jeho lipozomálna forma dosiahnuť vyššie koncentrácie, lepšiu vstrebateľnosť a až 1,77x vyššiu biologickú dostupnosť, tzn. dostupnosť vitamínu C pre všetky cieľové bunky, ktoré ho potrebujú. [7]

Medicínske štúdie a aplikácia vitamínu C
V medicíne sa na liečebné účely niekedy používajú cielene vysoké dávky vitamínu C, ktoré klasicky perorálne nemožno dosiahnuť (lebo nadbytočný vitamín C pri tomto podaní vylučuje organizmus močom ako ochranu pred predávkovaním), preto sa podávajú vo forme infúzií do žily. Takéto intravenózne podanie je však spojené s rizikom infekcie či flebitídy a je značným diskomfortom pre pacienta. Preto aj výskumníci najnovšie zvažovali možnosť použitia lipozomálnej formy, ktorá sa ukazuje ako ideálny spôsob pri potrebe podania vysokých dávok vitamínu C, napr. v kardiológii. Hoci, ako výsledky naznačujú, hrá vitamín C významnú rolu v procesoch súvisiacich s rozvojom kardiovaskulárnych ochorení, je však akékoľvek užívanie Céčka v ich prevencii zatiaľ neobjasnené [8]. Známa americká štúdia pod vedením
Dr. Davisa však dokazuje, že hoci biologická dostupnosť lipozomálnej formy vitamínu C je nižšia, ako pri jej intravenóznom podaní, ale poskytuje rovnakú ochranu pred ischemicko-reperfúznym poškodením navodeným oxidačným stresom, ktorý ohrozuje najmä ľudí po infarktoch či porážkach, bež podanie do žily. [13] Zaujímavé je aj porovnanie podávania lipozomálneho a nelipozomálneho vitamínu C u myší s vysokým tlakom, ktoré dokazuje výraznejšie zlepšenie krvného tlaku pri podaní lipozomálneho vitamínu C, ako aj navodenie svalovej relaxácie cievnej steny pri nižšej dávke lipozomálneho vitamínu C. [14] Použitie vysokodávkového lipozomálneho vitamínu C ako silného antioxidantu v kombinácii s onkologickými liekmi sa podľa terajších modelových štúdií ukazuje ako lepšie tolerovateľné než žilové podanie a vykazuje zosilnenie účinku klasických chemoterapeutík v porovnaní s ich sólo podávaním [9]. Použitie a výhody lipozomálnej formy vitamínu C sú rozsiahlo skúmané aj v dermatológii, kde podľa in-vitro štúdií, lipozómy s vitamínom C určeným na vonkajšie použitie sa v porovnaní s nelipozomálnymi formami lepšie vstrebávajú do kože, výraznejšie zvyšujú tvorbu kolagénu a zlepšujú regeneráciu kožných buniek poškodených UVA žiarením. [10] Vitamín C sa vo vysokej miere dostáva aj do nervového systému a mozgu, kde plní dôležité úlohy a jeho podávanie aj v lipozomálnej forme postupne úspešne nachádza svoje uplatnenie ako súčasť širšej liečby viacerých psychických porúch [11], dokonca výsledky menšej brazílskej štúdie dokazujú efekt vyššej 1g dávky vitamínu C pôsobiť proti úzkosti. [12]

Vitamín C je, ako aj vyššie uvedené štúdie dokazujú, v organizme nenahraditeľným a vysoko ceneným vitamínom, ktorého široké spektrum účinkov blahodárne vplýva na organizmus. Dosiahnutie jeho optimálneho množstva v tele a zabezpečenie dostatočnej dávky, najmenej 100-200 mg/deň je preto kľúčové, obzvlášť v časoch pandémie, keď schopnosť vitamínu C podporovať vrodenú i získanú imunitu, napr. podporou slizničnej imunity, zvýšením zabijackých účinkov bielych krviniek, ako aj podporou tvorby bielych krviniek z radu T a B lymfocytov, nadobúda oveľa väčší význam. Dopĺňanie vitamínu C má nielen preventívny ale aj liečebný efekt v prípade respiračných, ale aj systémových infekcií, počas ktorých nároky organizmu na množstvo vitamínu C stúpajú až na úroveň viac ako 1g denne. [15]

Prínos lipozomálnej formy vitamínu C
Ideálnym riešením je používanie lipozomálnej formy vitamínu C, ktorá pri užití rovnakej dávky zabezpečí lepšiu vstrebateľnosť, vyšší prísun pre bunky, ktoré ho potrebujú a tým aj vyššiu efektivitu. Keďže lipozomálny obal je zhodný so štruktúrou vlastných cytoplazmatických membrán, je pre telo prirodzený a neškodný a nenesie so sebou riziko vzniku nežiaducich účinkov. V konečnom dôsledku sa oplatí aj ekonomicky, pretože na dosiahnutie dostatočnej hladiny vitamínu C v tele ho netreba užívať počas dňa opakovane a lepšie vstrebávanie zamedzí zbytočnému úniku nevyužitého Céčka von z tela.

Zdroje:
[1] Kyselina askorbová [online]. Olomouc : wikiskripta, 2018. ISSN 1804-6517. Dostupné na <https://www.wikiskripta.eu/w/Kyselina_askorbov%C3%A1>. 
[2] Buchanec, J. et al. Vitamín C – čo o ňom (ne)vieme [online]. In Pediatrie pro praxi. Olomouc : Solen, 1/2005, s.16-18. Dostupné na internete <https://www.solen.cz/pdfs/ped/2005/01/04.pdf>.
[3] Michels AJ, Frei B. Myths, artifacts, and fatal flaws: identifying limitations and opportunities in vitamin C research. Nutrients. 2013 Dec 16;5(12):5161-92. doi: 10.3390/nu5125161
[4] Ako stanoviť hladinu vitamínu C v organizme [online]. Edukafarm, 2020. Dostupné na <https://www.edukafarm.sk/soubory/ostatni/Ako-testovat-vit-C-EDUKAFARM.pdf>.
[5]  Bulbake U, Doppalapudi S, Kommineni N, Khan W. Liposomal Formulations in Clinical Use: An Updated Review. Pharmaceutics. 2017 Mar 27;9(2):12. doi: 10.3390/pharmaceutics9020012. PMID: 28346375; PMCID: PMC5489929.  
[6]  Łukawski M, Dałek P, Borowik T, Foryś A, Langner M, Witkiewicz W, Przybyło M. New oral liposomal vitamin C formulation: properties and bioavailability. J Liposome Res. 2020 Sep;30(3):227-234. doi: 10.1080/08982104.2019.1630642. Epub 2019 Jul 2. PMID: 31264495.  
[7]  Gopi S, Balakrishnan P. Evaluation and clinical comparison studies on liposomal and non-liposomal ascorbic acid (vitamin C) and their enhanced bioavailability. J Liposome Res. 2020 Oct 6:1-9. doi: 10.1080/08982104.2020.1820521. Epub ahead of print. PMID: 32901526.  
[8] Morelli, Gambardela et al. Antioxidants 2020
[9]  Attia M, Essa EA, Zaki RM, Elkordy AA. An Overview of the Antioxidant Effects of Ascorbic Acid and Alpha Lipoic Acid (in Liposomal Forms) as Adjuvant in Cancer Treatment. Antioxidants (Basel). 2020 Apr 25;9(5):359. doi: 10.3390/antiox9050359. PMID: 32344912; PMCID: PMC7278686.  
[10]  Maione-Silva L, de Castro EG, Nascimento TL, Cintra ER, Moreira LC, Cintra BAS, Valadares MC, Lima EM. Ascorbic acid encapsulated into negatively charged liposomes exhibits increased skin permeation, retention and enhances collagen synthesis by fibroblasts. Sci Rep. 2019 Jan 24;9(1):522. doi: 10.1038/s41598-018-36682-9. PMID: 30679479; PMCID: PMC6345870.  
[11] Moretti M, Fraga DB, Rodrigues ALS. Ascorbic Acid to Manage Psychiatric Disorders. CNS Drugs. 2017 Jul;31(7):571-583. doi: 10.1007/s40263-017-0446-8. PMID: 28600627.
[12]  Moritz B, Schwarzbold ML, Guarnieri R, Diaz AP, S Rodrigues AL, Dafre AL. Effects of ascorbic acid on anxiety state and affect in a non-clinical sample. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2017;77(4):362-372. PMID: 29369301.   
[13]  Davis JL, Paris HL, Beals JW, Binns SE, Giordano GR, Scalzo RL, Schweder MM, Blair E, Bell C. Liposomal-encapsulated Ascorbic Acid: Influence on Vitamin C Bioavailability and Capacity to Protect Against Ischemia-Reperfusion Injury. Nutr Metab Insights. 2016 Jun 20;9:25-30. doi: 10.4137/NMI.S39764. PMID: 27375360; PMCID: PMC4915787.  .
[14] Khalili A, Alipour S, Fathalipour M, Purkhosrow A, Mashghoolozekr E, Bayat G, Nekooeian AA. Liposomal and Non-Liposomal Formulations of Vitamin C: Comparison of the Antihypertensive and Vascular Modifying Activity in Renovascular Hypertensive Rats. Iran J Med Sci. 2020 Jan;45(1):41-49. doi: 10.30476/ijms.2019.45310. PMID: 32038058; PMCID: PMC6983272.
[15] Carr AC, Maggini S. Vitamin C and Immune Function. Nutrients. 2017 Nov 3;9(11):1211. doi: 10.3390/nu9111211. PMID: 29099763; PMCID: PMC5707683.

AUTOR
MUDr. Katarína Buhajová

Mohli by Vás zaujímať tieto produkty

ZAUJAL VÁS TENTO BLOG?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a takéto blogy Vám budeme zasielať priamo na váš e-mail.