ZÁRUKY PRE ZÁKAZNÍKOV

Ceníme si našich zákazníkov a preto im poskytujeme čo najlepší servis a záruky.

ZÁRUKA KVALITY A SPOKOJNOSTI

Naša spoločnosť vyrába a distribuuje svoje výrobky pod značkami RR, NaturPort a Labesi na Slovensku a v okolitých európskych krajinách  už od roku 1997. V súčasnosti aktívne pôsobí najmä na slovenskom, poľskom, rumunskom a maďarskom trhu, kde sa zameriavame na všetky skupiny odberateľov, pričom im poskytujeme čo najlepšie ceny.

ZÁRUKA ČERSTVOSTI PRODUKTOV

Ako výrobca produktov značky RR, NaturPort a Labesi garantujeme ich čerstvosť a sviežiosť s dostatočné dlhou minimálnou trvanlivosťou. V prípade, že minimálna doba trvanlivosti niektorého produktu končí o 3 mesiace, informujeme o tejto skutočnosti priamo na stránke daného produktu.

ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

Vrátenie tovaru do 14 dní bez udania dôvodou, 100% garancie vrátenia peňazí.

Každú objednávku je možné zrušiť telefonicky alebo e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, váš e-mail a číslo objednávky, ktorú si prajete zrušiť. V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení.